سیستم مدیریت آموزش

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 14:17
نام استاندارد
ISO 10015
سال انتشار
2019
چارچوب استاندارد

عوامل مختلفی نظیرعدم شناسایی نیازهای آموزشی صحیح کارکنان، عدم توجه به مشاغل در برآورد نیازهای آموزشی،  فقدان اهداف و استراتژی های آموزشی،‌ ضعف در طراحی محتوا و برنامه آموزشی و بسیاری از عوامل دیگر نمایندگان 22 کشور جهان را در دسامبر 1999 بر آن داشت تا پیش نویس اصلی استاندارد آموزش ایزو 10015 را طراحی و به عنوان راهنمایی جهت فعالیت های آموزشی سازمان ارائه دهند.

این استاندارد، یک استاندارد کمکی از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی پرداخته می شود. یک فرآیند آموزش برنامه ‌ریزی شده و نظام‌ مند می‌تواند نقش مهمی برای کمک به یک سازمان داشته باشد تا توانایی‌های خود را بهبود ببخشد و با تعیین ضوابط و مقررات آموزشی که یک زبان مشترک جهت بهبود عملکرد آموزشی است کلیه سازمان ها را در جهت افزایش اثربخشی این فرایند یاری بخشد.

اهداف سازمان که برای بهبود مستمر عملكرد منابع انسانی میباشد، ممكن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی از جمله تغییر بازار، فناوری، نوآوری، ملزومات و نیازهای مشتریان و سهامداران دیگر قرار گیرد. چنین تغییراتی می‌تواند سازمان را به « تحلیل نیازهای مرتبط با مهارت » خود وادار كند. با توجه به این امر استاندارد فوق برای دستیابی به اهداف وضع میشود.

برای انتخاب و اجرای آموزش استاندارد ذکر شده، مدیریت باید مراحل زیر را زیر نظر داشته باشد:

الف)  تعریف نیازهای آموزشی

ب)  طراحی و برنامه‌ریزی آموزش

ج) تامین آموزش

د)  ارزیابی نتیجه آموزش

مزایای استاندارد

ایجاد و توسعه فرهنگ و نگرش ساختار یافته جهت سرمایه­ گذاری آموزش

ایجاد فرآیند آموزش نظام­ مند جهت بهبود و ارتقای توانمندی منابع انسانی در راستای تأمین اهداف سازمانی

ارتقای سطح آموزش محصولات یا خدمات با توسعه آموزش و مهارت­ اثربخش کارکنان سازمان

یکپارچه­ سازی اهداف سیستم مدیریت آموزش با آرمان­ها، اهداف و برنامه­ های پیشبردی سازمان

استاندارهای مشابه
29990
تصویر
سیستم مدیریت آموزش