سیستم مدیریت ریسک

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:50
نام استاندارد
ایزو31000
چارچوب استاندارد

نوسانات اقتصاد، فراز و نشیب ها، بحران های سیاسی و مالی بر همه مؤسسات تجاری یا سازمان های مربوط به هر بخش تأثیر منفی می گذارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالیتهای یک سازمان شامل ریسک هستند. سازمانها با ارزیابی اینکه آیا با انجام دادن یک ریسک  خطراتی که ممکن است با آنها روبرو شوند را شناسایی، تجزیه و تحلیل می کنند. به دلیل بحران های مختلف در بازار کار، سازمان ها برای حفظ دارایی های خود باید خطر ریسک را تا جای ممکن کاهش دهند.

از این رو سازمان استاندارد جهانی، ایزو 31000 را منتشر کرد که با ارائه اصول و دستورالعمل‌های جامع، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ریسک خود را تحلیل و ارزیابی کنند. شما در هر یک از شرکت های عمومی، خصوصی یا مشترک کار ‌کنید، می‌توانید از مزایای این استاندارد بهره‌مند شوید زیرا بیشتر فعالیت‌های تجاری را دربرمی‌گیرد. به طور کلی، تعریف مدیریت ریسک، ایجاد یک برنامه هماهنگ و اقتصادی از منابعی است که باعث کاهش، نظارت و تنظیم احتمال و پیامد حوادث ناگوار می شود. مدیریت ریسک برای سازمانها بسیار مهم است و کمک می کند تا اقدامات لازم برای ایجاد انعطاف پذیری و تدوین برنامه ای از استراتژی ها انجام شود که با این کار پیامد ریسک ها از بین برود یا کاهش یابد.

مزایای استاندارد
  • پیش بینی شرایط دشوار در آینده 
  • پیشگیری قبل از بروز خطرات 
  • به حداقل رساندن ضررها
  • کمک به تصمیم گیری سریع و مؤثر
  • صرفه جویی در وقت 
استاندارهای مشابه
ایزو 9001
تصویر
سیستم مدیریت ریسک