سیستم مدیریت انرژی

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:16
نام استاندارد
ایزو50001
سال انتشار
2011
چارچوب استاندارد

افزایش قیمت انرژی بر کسب و کار در سراسر جهان تاثیر می گذارد. صرف نظر ازفعالیت در کدام زمینه، هزینه انرژی مهمترین هزینه برای هر شرکت است که منجر به افزایش فشار رقابتی می شود، و شرکتها را مجبور می کند راه های جدیدی را برای کاهش هزینه های کلی ثابت خود ایجاد کنند.این موضوع هم از این نظر اهمیت دارد و هم مشکلاتی مانند کاهش سریع منابع انرژی و گرم شدن کره زمین قابل توجه سازمان ها دربردارد. در نتیجه، نیاز هر سازمان به بهبود مدیریت در بخش انرژی در اولویت ها قرار میگیرد.

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO منتشر شده است. هدف از تدوین این استاندارد توانمند سازی سازمان ها برای بهبود عملکرد انرژی، شامل بازدهی، کاربری و مصرف انرژی میباشد. همچنین چهارچوبی را برای مدیریت انرژی تاسیسات صنعتی، تهسیلات مالی ارائه میکند و سازمان را قادر میسازد که با اجرای اقدام ضروری برای بهبود عملکرد انرژی خود و ارائه هماهنگی سیستم با الزامات این استاندارد بین المللی، تعهدات اشاره شده در خط مشی را محقق کند.

استفاده از انرژی و تنظیم برنامه های عملیاتی برای دستیابی به آنها، سازمان هایی که مایل به کاهش مصرف انرژی هستند را در کنترل هزینه های انرژی، نظارت بر عملکرد، افزایش کارایی یاری می کنند و پیشنهاد میشود این سیستم ها مدیریت انرژی را عملیاتی کنند. همچنان که استاندارد ذکر شده در حال حاضر در سراسر جهان پذیرفته و در سازمانها و ادارات کوچک و بزرگ پیاده می شود، اما در آینده ای نزدیک که فن آوری بهبود استفاده از انرژی امری غیرقابل اجتناب خواهد شد، سازمانهایی که از این استاندارد استفاده می کنند نسبت به ارگانهایی که آن را نادیده گرفته اند، تفاوت محسوسی در درون خود خواهند داشت.

مزایای استاندارد
  • کاهش هزینه های انرژی
  • مدیریت پایدار
  • حفاظت زیست محیطی
  • بهبود تصویر عمومی
  • استفاده از تشویقهای مالی
  • استفاده بهینه از انرژی
استاندارهای مشابه
EN16001
تصویر
سیستم مدیریت انرژی