سیستم مدیریت محیط زیست

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:04
نام استاندارد
ایزو 14001
سال انتشار
2015
چارچوب استاندارد

در نتیجه صنعتی شدن دنیا، مشکلات زیست محیطی و آلودگی که بزرگترین مشکل این روزها میباشد، قابل توجه تر شده است. در ابتدا، این مشکلات که تنها به عنوان آلودگی شناخته شده و دارای ویژگی های محلی بدون دستیابی به ابعاد بین المللی بودند، روز به روز افزایش یافت و به مشکل جهانی تبدیل شد. در این مرحله، استانداردهای زیست محیطی و مقررات قانونی ملی و بین المللی در مورد محیط زیست به منظور کاهش آسیب های ناشی از بشریت به محیط زیست اعمال شده است. برای حل این مشکل هر سازمان به سهم خود، با رعایت استاندارد های ذکر شده میتواند کمک کند.

استاندارد هاي مديريت زيست محيطي روشهاي عمومي را براي مديريت يک سازمان با توجه به مسئوليت اجتماعي و قانوني آن در قبال محيط زيست بيان مي کند که طي آن سازمان کمترين آسيب را به محيط زيست وارد نمايد بطوريکه اصول توسعه پايدار در فعاليت هاي سازمان لحاظ شود. معروف ترين استاندارد مديريت زيست محيطي استاندارد ISO14001 مي باشد که بوسيله کميته 207 سازمان جهاني استاندارد ISO تدوين شده است.

 

 ISO 14001: 2015 الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را که یک سازمان می تواند برای بهبود عملکرد محیطی خود استفاده کند، مشخص می کند. ایزو 14001: 2015 برای سازمانهایی در نظر گرفته شده است که می خواهند مسئولیت های زیست محیطی خود را بطور منظم مدیریت کنند که به حفظ پایداری محیطی کمک می کند.

هدف از استاندارد ایزو 14001، ارائه یک چهارچوب به سازمان، برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی-اقتصادی است. این مجموعه به منظور پوشش همه مسائل محیط زیست مرتبط با سازمان ها طراحی شده است وهمچنین به دنبال ایجاد الزاماتی برای سازمان هایی میباشد که دوستدار محیط زیست بوده و کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط زیست اطرافشان وارد می کنند.

این استاندارد بین المللی برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت قابل کاربرد است و به جنبه های زیست محیطی فعالیتها، محصولات و خدمات سازمان اعمال می گردد که سازمان تعیین می کند می تواند با در نظر گرفتن چرخه حیات بر آنها کنترل یا نفوذ داشته باشد. این استاندارد بین المللی ضوابط عملکردی زیست محیطی خاص را بیان  نمی‌کند.

اخذ ایزو ذکر شده به این معنی است، سازمان مربوطه  توافق بین المللی را پذیرفته است که با ان کل سیستم زیست محیطی را می توان مدیریت کرد وهمچنین می توان عملکرد ان را با استفاده ی صحیح از منابع و کاهش تولید مواد زائد بهبود بخشید. این استاندارد را می توان برای هر سازمانی که می خواهد از منابع به طور مؤثر بهره ببرد، استفاده کرد.

مزایای استاندارد

كاهش هزينه مديريت ضايعات

صرفه‌جويي در مصرف انرژي و مواد

اطمینان از اعتماد و وفاداری مشتریان از نظر تاثیرات زیست محیطی

بهبود کیفیت محل کار، روحیه کارکنان و تعهد به ارزش های سازمانی

ساماندهي محيط کار وجلوگيري از آلودگي آن

ايجاد ارتباط بهتر با نهاد هاي قانوني و رعايت مقررات و قوانين زيست محيطي

کاهش هزينه ها به علت مديريت منابع

 

استاندارهای مشابه
HSE
تصویر
سیستم مدیریت محیط زیست