سیستم مدیریت کیفیت

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:01

درك و مدیریت صحیح فرآیندهاي یک سیستم، به بهبود کارایی سازمان برای دستیابی به نتایج مورد نظر کمک می کند. این رویکرد، سازمان را قادرمیسازد تعاملات و وابستگی هاي مشترك بین فرآیندهاي سیستم را کنترل نماید، به نحوي که بتوان عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشید. به این منظور استاندارد 9001 با توسعه، پیاده سازي و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، باعث افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده سازي الزامات مشتري میشود و همچنین مبنای دقیقی براي طرحهاي توسعه پایدار را فراهم میکند.استاندارد سیستم مدیریت کیفیت برای هر سازمان، بدون در نظر گرفتن حجم و نوع محصول، قابل اجرا است

نام استاندارد
ایزو 9001
سال انتشار
2015
چارچوب استاندارد

از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکر سیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.

همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان، سعی در ایجاد نظم می کند. لازم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان تولید کند.

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

ایزو ۹۰۰۱ چیست، ایزو ۹۰۰۱ یکی از توانایی های مهمی که هر مهندس صنایع باید برای ورود به بازارکار فرابگیرد. یکی از قدم های مهم برای ورود به بازار کار آشنایی با این استاندارد است.

استانداردهای ISO 9001   بعد از گذشت ۷ سال از تاریخ انتشار بازنگری شد. ویرایش جدید استاندارد ISO 9001  بدنبال ساختاری سطح بالاتر با دید کلان‌تر به سازمان و ذی‌نفعان و همچنین بدنبال استفاده آسان‌تر در رابطه با سایر استانداردهای سیستم‌های مدیریتی است. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در ویرایش ۲۰۱۵ نگاهی ویژه به تهدیدات و فرصت‌ها و ریسک‌های کسب و کار دارد درحالیکه ISO 9001:2008 بدان نپرداخته است. ساختار ویرایش جدید استاندارد ISO 9001:2015 در شکل زیر نشان داده شده است.

تفاوت استاندارد ISO 9001:2015 با استاندارد ISO 9001:2008 به گستردگی تفاوت استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۹۴ با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ نیست، اما با نگرشی تخصصی‌تر این استاندارد با شرایط روز و پیشرفت‌ها و تغییرات سریع محیط کسب ‌و کار در قرن ۲۱ هماهنگ می‌شود.

 

استاندارد ISO 9001:2015 با توجه به اینکه دید پیشگیرانه دارد بر شناسایی خطرات بالقوه برای کیفیت محصول و آنچه باعث نارضایتی مشتری و زیان برای سازمان می‌شود و تعیین و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کنترل آن‌ها تأکید دارد. ریسک‌ها باید به‌طور همه جانبه شناسایی، تحلیل و کنترل شوند این مسئله در مدیریت طراحی و کنترل تغییرات و کنترل ریسک فرآیندهای برون‌سپاری شده، طراحی و توسعه محصول و غیره نمود یافته و سازمان باید روشی برای شناسایی و ارزیابی ریسک و کنترل آن داشته باشد و اثر بخشی این روش باید ارزیابی شود.

صرف نظر از اندازه سازمان شما، سیستم مدیریت کیفیت به شما کمک می کند تا تمام فرآیندهای عملیاتی خود را به بهترین روش نظارت و مدیریت کنید. ISO 9001، رایج ترین استاندارد مدیریت کیفیت جهان، سازمان ها را قادر می سازد تا کیفیت خدمات و مدیریت عملکرد خود را بهبود بخشند و از استمرار آن اطمینان حاصل نمایند.

به عنوان یک استاندارد بین المللی، آن را به عنوان پایه ای برای هر شرکت برای ایجاد یک سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود به رسمیت شناخته شده است، و به همین ترتیب، بسیاری از شرکت ها این نیاز را به عنوان حداقل الزام برای سازمان به عنوان تامین کننده میدانند.

مزایای استاندارد

به برطرف کردن نیاز مشتری کمک میکند.

از طریق کمک به بهبود فرایند های داخلی باعث تشویق کارمندان میشود.

ایجاد یک توسعه ی پایدار در بازار میکند.

با روش های کارامدتر در زمان، پول و منابع صرفه جویی میکند.

 

استاندارهای مشابه
14001
تصویر
سیستم مدیریت