مدیریت منابع انسانی - تنوع و مشارکت (D&I)

Submitted by admin on ش., 05/29/2021 - 07:54
نام استاندارد
ISO 30415:2021
سال انتشار
2021
چارچوب استاندارد

زیبایی تفاوت

چرا هر سازمانی باید تنوع و مشارکت را بپذیرد.

همه ما می دانیم افرادی که شبیه یکدیگر هستند اغلب یکدیگر را به خود جلب می کنند اما وقتی صحبت از محل کار می شود تفاوت ها می تواند موضوع خوبی باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که تنوع در محیط کار می تواند باعث ایجاد نوآوری در بازارهای جدید و منافع مالی شود. همچنین شواهدی وجود دارد که وقتی کارمندان احساس شنیدن شدن می کنند، در شرایطی که همکاری و مشارکت موثر را امکان پذیر می کند ، به مراتب انگیزه بیشتری برای بهترین عملکرد کاری خود دارند. با این وجود ، در حالی که جامعه دائماً در حال تغییر است ، گاهی اوقات محل کار تلاش بر انجام آن ندارد.

توسعه فرهنگ سازمانی در ابن راستا کار چندان فراگیری نیست و نیاز به تعهد مداوم از همه وجوه، به ویژه از سطح بالا دارد. مسائل حساسی به ناچار بوجود می آیند؛ هنجارهای متفاوت فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرند و نمی توان رفتارهای غیر مرتبط یا تبعیض آمیز را نادیده گرفت. در نتیجه یک فرهنگی با موضوع ذکر شده نه تنها مزایای زیادی دارد، بلکه برخی از حقوق اساسی بشر را نیز در بر می گیرد.

ایزو با درک اهمیت بسیار زیاد این موضوع، استاندارد جدیدی را جهت راهنمایی سازمانها در هر مرحله از راه حل منتشر کرده است. ISO 30415 ، مدیریت منابع انسانی - تنوع و مشارکت ، جزئیات آنچه در ایجاد فرهنگ سازمانی متنوع و فراگیر لازم است را مورد استفاده قرار می دهد. به مناسبت انتشار آن، ما با Lorelei Carobolante ، یک متخصص مشهور در جهان در زمینه منابع انسانی و تنوع صحبت می کنیم.

 

این سند راهنمایی های مربوط به تنوع و مشارکت را برای سازمان ها، از جمله نهاد حاکمیتی، مدیران، نیروی کار و نمایندگان شناخته شده و سایر سهامداران ارائه می دهد. در نظر گرفته شده است که بتواند نیازهای انواع سازمانها را در بخشهای مختلف، اعم از دولتی، خصوصی، صرف نظر از اندازه، نوع، فعالیت، صنعت یا بخش ….

این استاندارد پیش نیازهای اساسی تنوع و مشارکت، مسئولیت پذیری ها مرتبط، اقدامات پیشنهادی و نتایج بالقوه را ارائه می دهد. همچنین تشخیص می دهد که هر سازمانی متفاوت است و تصمیم گیرندگان باید متناسب با متن سازمان و هر گونه چالش مخرب پیش رو، مناسب ترین رویکرد را برای جاسازی این موضوع در سازمان خود تعیین کنند.

این استاندارد شامل راهنمایی ها و روش ها

الف) مجموعه ای از اصول را ارائه می دهد كه تعهد مداوم برای ارزیابی (D&I) را نشان می دهد و باید توسط نهادهای حاكم و رهبران پرورش یابد.

ب) راهنمایی در مورد نقشها و مسئولیتهای D&I ، که شامل یک چارچوب، نتایج، اقدامات و برای توسعه محل کار فراگیر است.

ج) نقش ها و مسئولیت هایی را که می توانند برای دستیابی به نتایج بالقوه D&I پاسخگو باشند ، شناسایی می کند.

د) نتایج استفاده از تنوع را از طریق مشارکت، مانند افزایش درگیر شدن نیروی کار، خلاقیت، نوآوری، بهره وری و حفظ، شناسایی کنید.

ه) اقدامات گوناگون (D&I) را شناسایی می کند (با استفاده از یک رویکرد انجام بررسی)، که می تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

و) شناسایی اقدامات ارزیابی اثربخش اقدامات D&I برای رسیدگی به خطرات، فرصتها، تأثیرات و نتایج D&I.

تصویر
ISO 30415:2021