سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی و اقتصادی- ایزو 10014

سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی و اقتصادی- ایزو 10014

این استاندارد بین المللی به طور خاص برای مدیریت ارشد در نظر گرفته شده است. یک سازمان دستورالعمل هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی خود مطمئنا دارد و با این استاندارد در این راستا بهتر قدم برخواهد داشت.
اجرای اصول ارتباطیاین استاندارد بین المللی  بین مدیریت مؤثر و تحقق منافع مالی و اقتصادی و سایر اهداف سازمانی ایجاد و امکان پذیر می کند. 

محتوای دوره آموزشی ایزو 10014

 • پیش گفتار
 • معرفی
 • 1 دامنه
 • 2 مرجع هنجاری
 • 3 اصطلاحات و تعاریف
 • 4 رویکرد ساختاری بالا به پایین برای تحقق منافع مالی و اقتصادی
 • 4.1 بررسی اجمالی
 • 4.2 رویکرد ساختاری بالا به پایین
 • 4.2 رویکرد ساختاری بالا به پایین
 • 4.2.1 کلی
 • 4.2.2 مرحله 1. تجزیه و تحلیل نتایج
 • ارزیابی، اعتبارسنجی، بررسی، شناسایی فرصت ها و معیارها در
 • خطر، و تعیین برنامه اقدام
 • 4.2.3 مرحله 2. تجزیه و تحلیل فرآیند
 • برنامه ریزی ، انجام ، بررسی ، عمل 
 • 4.2.4 بررسی و تایید نتایج اقدامات انجام شده

مزایای شرکت در دوره استاندارد ایزو 10014:

 • بهبود سودآوری،
 • بهبود عملکرد بودجه،
 • افزایش رقابت،
 • بهبود حفظ و وفاداری مشتری،
 • فرآیندهای بهینه، موثر و کارآمد،
 • بهبود عملکرد زنجیره تامین
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 29990
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری
سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری