دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی- ایزو 22000

آشنایی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی- ایزو 22000

اتخاذ یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS)  به این منظور است که سازمان را قادر می سازد تا عملکرد ایمنی غذا (FS)  خود را بهبود بخشد و خطرات FS خود را مدیریت کند.
ممیزی داخلی یک عنصر ضروری برای یک FSMS موثر است و با شرکت در این دوره با یادگیری و توسعه مهارت هایی که به بهبود عملکرد FS سازمان خود کمک می کند، بهره مند می شوید.
این دوره مهارت های لازم را برای ارزیابی و گزارش در مورد انطباق و اجرای فرآیندها بر اساس ISO 22000 ایجاد می کند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه حسابرسی را شروع کنید، فعالیت های حسابرسی را آماده و انجام دهید، گزارش های حسابرسی را جمع آوری و توزیع کنید، و فعالیت های بعدی را کامل کنید. .
استاندارد بازنگری شده فرصتی برای سازمان ها است تا جهت گیری استراتژیک خود را هماهنگ کنند و تمرکز خود را بر بهبود عملکرد ایمنی مواد غذایی افزایش دهند.
ساختار و الزامات یک سیستم مدیریت مؤثر را شناسایی کنید و این برای شما چه معنایی دارد.
بینش کاملی در مورد سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و مفاهیم کلیدی و ساختار ISO 22000، اصطلاحات کلیدی، تعاریف و ساختار سطح بالا استاندارد ISO به دست آورید.
شما یاد خواهید گرفت که مفاهیم و اصول کلیدی استاندارد را در فرآیندهای موجود در سازمان خود تفسیر و اعمال کنید.

مزایای دوره ایزو 22000:

این دوره به شما کمک می کند تا الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 را در رابطه با موارد زیر درک کنید:

 • توانایی ارائه مداوم غذاهای ایمن و محصولات و خدمات مرتبط که مطابق با الزامات قانونی و قانونی مشتری و قابل اجرا باشد.
 • پرداختن به خطرات مرتبط با اهداف آن
 • توانایی نشان دادن انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

هر کسی که در برنامه ریزی، اجرا، نگهداری، نظارت یا ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000 دخیل است.

سرفصل های دوره:

 • سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS)  چیست؟
 • چرا FSMS برای یک سازمان مهم است و مزایای آن
 • پیشینه ISO 22000:2018 و نتایج مورد نظر آن
 • اصطلاحات و تعاریف استفاده شده
 • مفاهیم کلیدی و ساختار ISO 22000:2018
 • الزامات اصلی ISO 22000:2018
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

دوره GMP
غیر حضوری