نوشته‌ها

چکیده سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت- ISO 45001

ISO 45001: 2018
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت – الزامات با راهنمای استفاده
چکیده:
ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ الزامات مربوط به سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) را مشخص می کند و راهنمایی هایی را در مورد استفاده از آن ارائه می دهد ، تا سازمان ها را قادر سازد با جلوگیری از آسیب دیدگی و سلامتی ناشی از کار و همچنین با بهبود عملکرد OH&S ، مکان های ایمن و سالم را فراهم کنند.
ISO 45001: 2018 برای هر سازمانی که مایل به ایجاد ، پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت OH&S برای بهبود بهداشت و ایمنی شغلی ، از بین بردن خطرات و به حداقل رساندن خطرات OH&S (از جمله نقایص سیستم) ، شناسایی و استفاده از فرصت های OH&S ، و آدرس دهی ناسازگاری های مربوط به فعالیت های سیستم مدیریت OH&S باشد مناسب است.
ISO 45001: 2018 به یک سازمان برای دستیابی به نتایج مورد نظر از سیستم مدیریت OH&S کمک می کند. مطابق با سیاست OH&S سازمان ، نتایج در نظر گرفته شده از یک سیستم مدیریت OH&S شامل:
الف) بهبود مداوم عملکرد OH&S؛
ب) تحقق الزامات قانونی و سایر الزامات؛
ج) دستیابی به اهداف OH&S
است.
ایزو ۴۵۰۰۱: ۲۰۱۸ صرف نظر از اندازه ، نوع و فعالیت های آن برای هر سازمان قابل اجرا است. این امر در مورد خطرات OH&S تحت کنترل سازمان با در نظر گرفتن عواملی مانند زمینه ای که سازمان در آن فعالیت می کند و نیازها و انتظارات کارگران و سایر علاقه مندان قابل استفاده است.
ISO 45001: 2018 معیارهای خاصی را برای عملکرد OH&S بیان نمی کند ، و همچنین در مورد طراحی سیستم مدیریت OH&S تجویز نمی شود.

ISO 45001: 2018 یک سازمان از طریق سیستم مدیریت OH&S خود را قادر می سازد جنبه های دیگر بهداشت و ایمنی ، مانند سلامتی / رفاه کارگران را یکپارچه سازد.
ISO 45001: 2018 به مسائلی مانند ایمنی محصول ، خسارت ملکی یا اثرات زیست محیطی ، فراتر از خطرات برای کارگران و سایر طرفهای ذیربط مربوط نمی شود.

ISO 45001: 2018 می تواند بطور کامل یا جزئی برای بهبود سیستماتیک مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مورد استفاده قرار گیرد.با این حال ، ادعاهای مربوط به انطباق با این سند تنها در صورتی قابل قبول است که کلیه الزامات آن در سیستم مدیریت OH&S یک سازمان گنجانیده شده و بدون حذف محقق شود .

استراتژی سازمان جهانی استاندارد ایزو- ISO 2016-2020 – بخش اول

زمانی که جهان موافق است، اتفاقات بزرگ اتفاق می افتد

ایزو یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی با عضویت ۱۶۵ سازمان ملی استاندارد است. از طریق اعضای آن،کارشناسان ها گرد هم می آیند و دانش های شان را به اشتراک می گذارند و توسعه استانداردهای داوطلبانه، انضباطی، مبتنی بر رضایتمندی استانداردهای بین المللی را که از نوآوری حمایت می کنند و راه حل هایی برای چالش های جهانی ارائه می دهند را باعث می شوند. ایزو هر کاری را برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و ایجاد جذابیت برای صنایع مختلف انجام می دهد، همچنین برای تنظیم کننده گان، مصرف کنندگان، سهامدارن و ذی نفعان نیز جذابیتهایی ایجاد می نماید.
رهبری در زمینه خود و پشتیبانی گسترده اعضای آن، ایزو را دارای یک حکمرانی قدرتمند، با کددهی اصول اخلاقی و استانداردهای توسعه نموده است استراتژی ISO 2016-2020 بر پایه این اصول محکم ساخته شده و طی پنج سال آینده راهنمایی برای سازمانها در تصمیم گیری هایشان خواهد بود.

به طور خاص، این استراتژی به سازمان کمک خواهد کرد که به آینده پاسخگو باشد، در جاهایی؛
• چالش های فنی، اقتصادی، قانونی، محیط زیست، اجتماعی و سیاسی نیاز به بررسی و بهبود مستمر سیستم ISO خواهد داشت.
• مشارکت ذینفعان و چالش های مالکیت معنوی ایزو، به عنوان یک فرصت کلیدی و توامان ریسک برای ISO همچنان ادامه خواهد داشت.

طرح استراتژیک بر شش راهبرد استراتژیک ISO برای دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۰ تمرکز دارد. این یک سند زنده است که در آن جهت گیری استراتژیک،برای انعکاس فرضیه های جدید مورد نیاز است. این شش جهت ارتباط و رابطه بین آنها در ادامه نشان داده شده است. استراتژی ISO 2016-2020، همچنین به عنوان پایه ای برای برنامه اقدامات ایزو برای کشورهای در حال توسعه در سال های ۲۰۱۶-۲۰۲۰ خواهد بود، که مسائل مربوط به کار ISO با کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار می دهد.

شش راهبرد ایزو برای ۲۰۱۶-۲۰۲۰ به هم متصل هستند

۱- توسعه استانداردهای کیفی بالا، از طریق اعضای جهانی ایزو
۲- “مشارکت ذینفعان و شرکای کلیدی
۳- یک بنیاد قوی در توسعه سازمانها و مردم
۴- استفاده از موثر از فناوری
۵- تمرکز بر ارتباطات
و هدف نهایی
۶- استانداردهای ایزو مورد استفاده در همه جا

هدف ISO این است که استانداردهای بین المللی مربوطه که در همه جا مورد استفاده قرار می گیرند، تولید شوند.

برای دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۰، “استانداردهای ایزو مورد استفاده در همه جا” به معنی:

• اطمینان از یک مجموعه منسجم و معتبر از استانداردها که به طور موثر توسط صنعت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای قابل توجهی را برای اقتصادها به ارمغان می آورد
• تولید استانداردهای بین المللی در یک زبان روشن و قابل فهم، آسان برای خواندن و کاربر پسند
• فعال کردن اعضای ISO برای موفقیت در بازارهای خود، ترویج استفاده از استانداردهای ایزو و ارائه محتوای ایزو به مشتریان خود
• افزایش پذیرش استانداردها به عنوان ابزارهای عملکردکسب و کار
• شناسایی و برآورده ساختن نیازهای مشتریان، با تمرکز بر نحوه استفاده از استانداردهای ISO و دسترسی به آنها
• توسعه اطلاعات حمایت کننده ای که استانداردهای بین المللی را بهمراه داشته و اعضای آن می توانند به مشتریان خود در صورت نیاز ارائه دهند
• ارائه مجموعه ای از استانداردهای ارزیابی انطباق بین المللی که قابل اجرا به تمام بخش ها باشد و همه انواع ارزیابی انطباق
که کمک می کنند تا اطمینان حاصل شود که ذینفعان به اجرای استاندارد ها اعتماد دارند
• پیاده سازی سیاست های حفاظت از حقوق مالکیت معنوی که توسط توسعه دهندگان و مشتریان به خوبی شناخته شده و مورد احترام است

.

ایزو ۲۰۱۲۱ ؛ استاندارد رویداد پایدار

در بین استانداردهای تخصصی ایزو، استانداردی نیز به منظور پشتیبانی از برگزار کنندگان و برگزاری رویدادهای مختلف ( ورزشی، تجاری، فرهنگی، و سیاسی) انتشار یافته است. این استاندارد که با عنوان ایزو ۲۰۱۲۱ ارائه شده، سیستم های مدیریت رویدادهای خاص را در بر می گیرد.
در واقع این استاندارد با پوشش چنین رویدادهایی، از عدم بروز صدمات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، انرژی و… اطمینان حاصل می کند.
ایزو ۲۰۱۲۱ استانداردی است برای کمک به شرکتها و سازمان ها در برگزاری رویدادها و نیز کنترل حوادث مربوط به فعالیت ها، خدمات و محصولات در رویدادهای برگزار شده است.

ایزو ۲۰۱۲۱ را می توان برای تمامی رویدادها اعم از یک دوره مسابقات محلی تا رویدادهای عظیم از قبیل المپیک و پارا المپیک به کار برد. این استاندارد تایید می کند که رویداد مورد نظر دارای مزایای اقتصادی، زیست محیطی و احتماعی خواهد بود، کمترین میزان اتلاف منابع، مصرف انرژی و تنش در جوامع محلی را خواهد داشت و هدف اصلی آن توسعه پایدار است. استاندارد رویدادهای پایدار ، همایش ها و مراسم ورزشی را به شیوه ای استاندارسازی می نماید که تمامی اقدامات برگزار کنندگان از آماده سازی تا اجرای مسابقات و رویدادهای پس از مسابقات با تمرکز بر توسعه پایدار شکل گیرند.

سیستم مدیریت پایداری رویدادها – ISO 20121
رویدادها هزینه های سنگینی بر روی منابع، جامعه و محیط زیست ما می گذارند.آنها می توانند زباله های قابل توجهی تولید کنند، فشار بر منابع محلی مانند آب و انرژی وارد کرده،و یا حتی تنش در جوامع محلی را از شعله ور کنند. با استفاده از ISO 20121 شما می توانید رویداد مرتبط را بدون توجه به نوع یا اندازه آن پایدار سازید.

چگونه کار می کند؟

ISO 20121 راهنمایی برای مدیریت رویداد و بهترین روش مدیریت رویداد ارائه می دهد تا به شما کمک کند رویداد خود را مدیریت و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی آن را کنترل کنید. هر اقدام، اعم از تکیه بر آب شیر به جای بطری های پلاستیکی تا تشویق استفاده از حمل و نقل عمومی را شامل می شود. همچنین ممکن است به کاهش هزینه های غیر ضروری کمک می کند.
رویکرد انعطاف پذیر ISO 20121 به این معنی است که می توان آن را برای همه نوع رویدادها، از جشنواره های موسیقی تا مهمانی های مدرسه استفاده کرد. استاندارد بوسیله ورودی های بسیاری از سهامداران مختلف از جمله نمایندگان صنایع رویداد توسعه یافته است، تا بتواند عملی و مفید باشد. این مراحل تمام مراحل زنجیره تامین حوادث را آدرس دهی می کند و شامل پایش و اندازه گیری خطوط راهنما می شود.
برای چه کسانی کاربرد دارد ؟
اگر شما در هر صنعتی از رویداد شرکت داشته باشید، این استاندارد برای شما مناسب است.
ISO 20121 با موفقیت برای تمام انواع رویدادها، از فستیوال های موسیقی تا مهمان های مدرسه استفاده می شود.

ارتباط با سایر استانداردها:

استاندارد مدیریتی ایزو ۲۰۱۲۱ با سایر استانداردهای ایزو مانند استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ ( مدیریت کیفیت) و نیز ایزو ۱۴۰۰۱ ( مدیریت محیط زیست ) قابلیت یکپارچه سازی دارد.

انتشار استاندارد مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی: ISO 14090

مدیریت تاثیر تغییرات آب و هوایی: اولین استاندارد بین المللی برای تطبیق منتشر شده است
هنگامی که برخی از بزرگترین ابر شرکت ها در جهان ارزش مواد معدنی را برای کسب و کار خود در حدود یک تریلیون دلار ارزش گذاری می کنند، تاثیر تغییرات اقلیمی نمی تواند نادیده گرفته شود. شرکت ها نیاز به انطباق دارند و یک استاندارد جدید به تازگی توسعه یافته است تا به انطباق انها با شرایط آب و هوایی کمک کند.

آب و هوای شدید، درجه حرارت رو به رشد و انتشار گازهای گلخانه ای، همه جنبه هایی از شرایط اقلیمی ما است که می تواند بر کسب و کار تاثیر بگذارد. آنها همچنین می توانند باعث خلق فرصت هایی شوند. گزارش اخیر کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (UNFCCC) نشان داد که گروهی از بزرگترین شرکت های جهان که مجموعا حدود ۱۷ تریلیون دلار ارزش دارند، هزینه های مربوط به تغییرات اقلیمی را در کسب و کارهای خود تقریبا ۱ تریلیون دلار ارزش گذاری کرده اند. از سوی دیگر، آنها ارزش بالقوه استفاده از فرصت های تجاری را بیش از دو برابر ارزش گذاری می کنند.

بنابراین، داشتن برنامه های قوی برای انطباق با تغییرات آب و هوایی، کلید موفقیت تجاری است.

ایزو ۱۴۰۹۰، سازگاری با تغییرات اقلیمی – اصول، الزامات و دستورالعمل ها، اولین استاندارد در طیف وسیعی از استانداردهای ایزو در این حوزه است و هدف آن کمک به سازمان ها در ارزیابی تاثیرات تغییرات آب و هوا می باشد و طرح هایی را برای سازگاری موثر ارائه می دهد. این به آنها کمک می کند تا ریسک ها را شناسایی و مدیریت کنند، و همچنین فرصت هایی را که ممکن است تغییرات آب و هوایی را به همراه داشته باشد، درک کنند.

این استاندارد چارچوبی را ارائه می دهد که سازمان ها را قادر می سازد تا در هنگام طراحی و اجرای سیاست ها، استراتژی ها، برنامه ها و فعالیت های مربوط به انطباق تغییرات اقلیمی توجه دقیق داشته باشند.

جان دورا، هماهنگ كننده گروه كاري سازمان جهانی ایزو كه استاندارد را توسعه داد، گفت كه تغييرات آب و هوا مانند تغييرات آب و هوايي غير منتظره و تغييرات دمايي مي تواند تاثير قابل توجهي بر خط پایین (organization’s bottom line)سازمان داشته باشد، و اگر سازمانها براي مواجهه با آن آمادگي لازم را نداشته باشند، آسیب های زیربنایی یا اختلال در کسب و کار خود را بوضوح خواهند دید: “درک اثرات آب و هوایی نه تنها برای اعمال اقدامات اقلیمی است، بلکه تصمیمات سازمانی بر اساس ریسک ها و فرصت ها ساخته می شود، بنابراین انعطاف پذیری در زنجیره ارزش مانند خرید، سرمایه گذاری و بیمه مفید است. ”

لیانگ سان افزود: “ایزو ۱۴۰۹۰ سازمان ها را قادر می سازد تا اثرات آب و هوایی را ارزیابی و خود را آماده اتطباق با تغییرات سازد و آنها را مقاوم تر می سازد. این همچنین به آنها کمک خواهد کرد که فرصت های بالقوه برای به حداکثر رساندن استفاده از منابع یا منابع جدید درآمد را مشخص کنند. ”

استاندارد جدید ISO برای همه انواع سازمان ها مفید است، صرف نظر از این که آیا طرح های انطباق در آن قرار دارند. پیاده سازی همچنین کاربران را قادر می سازد به طور مستقیم به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در اقدامات جوی (SDG 13) کمک کنند.

ISO 14090 توسط گروه کاری ۹ کمیته فنی ISO / TC 207، مدیریت زیست محیطی، کمیته فرعی ۷، مدیریت زیست محیطی و فعالیت های مرتبط با آن، توسط دبیرخانه مشترک توسط SAC، عضو ISO برای چین و SCC، عضو ISO برای کانادا توسعه داده شده است.

این در نظر گرفته شده است که استاندارد جامعی برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی باشد، و کمیته همچنین بر روی استانداردهای دیگر که راهنمای بیشتری را ارائه می دهند، کار می کند. این شامل ایزو ۱۴۰۹۱، سازگاری با تغییرات آب و هوایی – آسیب پذیری، اثرات و ارزیابی ریسک و ایزو ۱۴۰۹۲، مدیریت GHG و فعالیت های مرتبط: الزام و هدایت برنامه ریزی سازگاری برای سازمان ها از جمله دولت های محلی و جوامع است.

ایزو ۹۰۰۱ ، شرح خدمات BRS

www.BRS.ir
www.BRSmena.com
شرکت بین المللی BRS ارائه دهنده خدمات ثبت و صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت
استانداردهای سیستمی
استانداردهای محصولی
تحت اعتبار IAS امریکا ، NACI ایران، Turkak ترکیه

اطلاع رسانی BRS خاورمیانه

احتراما در پی تماس تعدادی از مشتریان گروه بیکران راهکار سعادت مبنی بر تماسها و ارسال نامه هایی با نام وسربرگ مشابه این شرکت ومطالبه پول از شرکتها موارد ذیل جهت جلوگیری از اقدامات کلاهبردارانه به استحضار رسانده می شود:
۱- افراد ذی سمت:
کلیه نامه های اداری ومالی این سازمان توسط یکی از آقایان سعید رمضانی- حجت باقری و علی بهنام امضاء می گردد. همچنین شماره حساب مورد تائید این شرکت شامل شماره حساب های اعلام گردیده به نام شرکت بیکران راهکار سعادت ویا علی بهنام خانیکی می باشد. لذا هر نامه ویا شماره حساب اعلامی از سوی افراد غیر از موارد فوق باطل وبه منزله کلاهبرداری می باشد.
۲- لوگوهای سازمان:
گواهینامه های صادر گردیده از این مجموعه با برند BRSM می باشد. به پیوست ثبت برند BRSM به نام شرکت بیکران راهکار سعادت بحضور تقدیم می گردد و کلیه مشتریان طرف قرارداد با گروه بیکران راهکار سعادت مجاز به استفاده از این برند می باشند.
۳- اعتبارات:
شرکت بیکران راهکار سعادت مورد تائید مرکز ملی تائید صلاحیت ایران NACI می باشد. همچنین گواهینامه های بین المللی این سازمان مورد تائید IAS امریکا می باشد که به پیوست بحضور ارسال می گردد.
۴- آدرس وشماره تماس:
آدرس دفتر مرکزی شرکت بیکران راهکار سعادت واقع در سعادت آباد- بلوار پاکنژاد- خیابان سپیدار- پلاک ۱۰ می باشد. همچنین شماره های تماس این سازمان شامل ۲۶۷۶۱۲۸۱-۲۶۷۶۱۴۴۸-۲۶۷۶۱۲۸۸-۲۶۷۶۱۴۹۳-۲۶۷۶۱۳۹۴ می باشد. لذا کلیه نامه های ارسالی با آدرس وشماره های غیر از موارد فوق مورد تائید این گروه نمی باشد.
خواشمند است از پاسخگویی به هرگونه مکاتبات انجام گردیده با مشخصاتی غیر از موارد ذکر گردیده در این نامه جلوگیری نمائید. همچنین در صورت مشاهده نامه های جعلی لطفا موارد را به این دفتر اطلاع رسانی نموده تا از طریق مراجع قانونی پیگیری گردد.

ثبت برند در پیوست ذیل قابل مشاهده می باشد.

BRS1