فرصت های شغلی
عنوان شغلتحصیلاتسابقه کار مرتبطسوابق آموزشیمهارتنوع همکاری
ممیزداروسازیحداقل ۲ سالسرممیزی ISO 9001:2015____پاره وقت
ممیزصنایع غذاییحداقل ۲ سالسرممیزی ISO 22000:2005____پاره وقت
کارشناس امور قراردادهالیسانس1 سال____آشنایی با امور اداریتمام وقت
کارشناس بازاریابیفوق دیپلم1 سال____مدیریت ارتباط با مشتری تمام وقت
کارشناس حسابداریلیسانس حسابداری1 سال____آشنایی با امور مالیاتیتمام وقت