سیستم مدیریت جوش

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 10:31
نام استاندارد
ISO 3834
سال انتشار
2007
چارچوب استاندارد

جوشکاری یک روش تولید گسترده برای تولید محصولات صنعتی است. روش پیوستگی جوشکاری طیف گسترده ای از محصولات را از مخزن فشار به کارخانه صنعتی، جرثقیل به ماشین تولید می کند. جوش تاثیر قابل توجهی در هزینه تولید و کیفیت محصول نهایی دارد.

مهمترین نکته در کار جوشکاری این است که خطاهای سخت افزاری در جوشکاری وجود دارد. اکثر این خطاها به طور مستقیم با کیفیت جوش ارتباط دارند و تنها با روش های بازرسی مخرب قابل شناسایی می باشند. تعداد کمی از نقص های جوش با روش های غیر مخرب تست تشخیص داده می شود. بنابراین، کیفیت اساسی این است که اطمینان حاصل شود که مراحل طراحی، تولید و دستیابی به کنترل همه فرایندها با یک سیستم کنترل کیفیت بررسی میشود.

استاندارد ISO 3834 برای مدیریت کیفیت مهارت ساخت و تولید، که با هدف تضمین کیفیت جوشکاری و در نتیجه کیفیت محصول شرکت هایی که از جوشکاری استفاده می شود. این استاندارد بیانگر الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی بوده و به منظور فراهم آوردن راهنمایی برای صنایعی که درگیر فعالیت های جوشکاری هستند، طراحی و تدوین شده است. بنابراین به طور طبیعی شرکت هایی که بخشی از فعالیت های تولید محصول آنها توسط جوشکاری انجام شده و تمایل به بهبود فعالیت ها و یا توسعه بازار خود دارند، به این استاندارد نیاز خواهند داشت.

مزایای استاندارد

 اطمينان بيشتر از زمانهاي تحويل قيد شده در قرارداد

 اطمينان بيشتر از كيفيت محصولات جوشكاري شده

 اعتبار و كارايي بيشتر كارخانه

 كاهش هزينه هاي نگهداري

 كاهش يا حذف هزينه هاي بازرسي شخص ثالث

 تامين كنندگان با صلاحيت تر محصولات جوشكاري شده

استاندارهای مشابه
ایزو9001
تصویر
مدیریت جوش