ارائه خدمات ارزیابی،‌ دستورالعمل‌ها و روش‌ها برای ارزیابی کارکنان در محیط کار و سازمان

Submitted by admin on د., 12/14/2020 - 08:46
نام استاندارد
ISO 10667
سال انتشار
2020
چارچوب استاندارد

امروزه مهمترین مولفه سازمانی که با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی در سازگاری، بقاء و توسعه بنگاه‌ها می‌تواند موثر واقع گردد، سرمایه انسانی سازمان‌ها است. این موضوع دغدغه مهمی در مدیریت سازمان‌ها و واحدهای منابع انسانی آنها ایجاد کرده است. ارزیابی شایستگی پرسنل جهت کسب/حفظ یک شغل یا سمت بسیار حائز اهمیت وهمچنین پیچیده است. بسیاری از فعالیتهای تجاری موفق/ ناموفق، حاصل چیدمان صحیح/اشتباه پرسنل براساس توانمندیها و شایستگی افراد می باشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی و وجوه متمایزی که در وجود هر انسان وجود دارد، وظیفه دشواری را برعهده کانون‌های ارزیابی قرار داده است. از این رو تجزیه و تحلیل و شناخت هر فرد مورد توجه قرار میگیرد. تجربه، آزمون خوب اما با ریسکی است؛ زیرا مدعیان تجربه، گاهی باعث خسارت به سازمان‌ها میشوند. سازمان‌های فعال در راستای مواجهه با چالش‌ها و موانع عصر دانایی و تغییر، ملزم به گذراندن آن هستند. به همین منظور، بسیاری از سازمان‌های آینده‌نگر، به دنبال طراحی برنامه ‏های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری برای برآورد و تامین نیازهای حال و آینده خود در این زمینه هستند. بدیهی است اجرای این برنامه‏ ها مستلزم استفاده از فنون ارزیابی قابل اعتمادی است که بتوانند در حوزه‌های استراتژیک مانند منابع انسانی، انتخاب، ارزیابی و توسعه افراد شایسته، توانا و با انگیزه در مشاغل کلیدی سازمان به ارزیابی درست قابلیت‌ها و شایستگی‌های مورد نظر بپردازند. برای این منظور تشکیل کانون سنجش و ارزیابی از جمله فرایندهایی است که در سطح بین المللی از اعتبار و مقبولیت بالایی برخوردار شده است.

طبق گزارشات جهانی، روش كانون ارزیابی و توسعه معتبرترین روش مورد استفاده در رابطه با شناخت شایستگی‌‌های افراد است و نتایج آن، تا حدود70 درصد رفتارهای عمومی و عملکرد آتی فرد را پیش بینی می‌‌‌کند. همچنین رویكردی با قدمت بیش از نیم قرن است که در سال های اخیر، توسعه‌ چشمگیری پیدا کرده و توسط سازمان‌های بسیاری در خارج و داخل کشور، تجربه شده است.

دراستاندارد ایزو 10667  نحوه ارزیابی میزان شایستگی پرسنل براساس یک استاندارد بین المللی پیشنهاد گردیده است. همچنین دیدگاه قابل اندازه گیری مبتنی بر شواهد، از فرآیند خدمات ارزیابی را ارائه می دهد که دارای کاربردی در سطح جهانی است. همچنین سازمان را قادر می سازد تا با ارزیابی موثرتر، تصمیم گیری بهتر در زمینه استخدام کارکنان و افزایش پتانسیل، رفاه و تناسب سازمان، از کاربران کارآمدتر برای اجرا استفاده کنند. این امر به نهادهای نظارتی، سایر مراجع و جامعه امکان می دهد تا از رویه های ارزیابی اطمینان بیشتری حاصل کنند. استفاده از این استاندارد قدرت پيش بيني عملكرد منابع انساني را نزد سازمان ها افزايش مي دهد و بازده قابل توجهي را براي آنها ايجاد مي كند و همچنین ابزار مناسبي براي برقراري عدالت سازماني در حوزه هاي سنجش و انتخاب است. این احتمال وجود دارد که کاربران ISO 10667 از سطح صلاحیت ، درک و آشنایی بسیار متفاوتی با مفاهیم مربوط به توسعه روش ها و روش های استاندارد ارزیابی افراد ، گروه ها و سازمان ها در عرصه شغلی برخوردار باشند. بر این اساس ، برای تسهیل استفاده از آن توسط افراد مختلف و ارائه راهنمایی در مورد پیشینه این استاندارد ، کلیاتی درباره ی اهداف ان مطرح شده است.

هدف این استاندارد این نیست که سازمانها - خصوصاً سازمانهای کوچک و متوسط لزوما مجبور به کار با ارائه دهندگان خارجی برای بهبود بیشتر کیفیت خود باشند بلکه با کمک به پیشبرد صحیح عملکرد انها در سطح داخلی سازمان و با استفاده از کارکنان در امور مختلف است.

همچنین اهدافی چون موارد زیر دارد

 - تصمیمات مربوط به اشتغال (به عنوان مثال استخدام ، انتخاب ، توسعه ، ارزیابی ، ارتقا، ، جابجایی ، برنامه ریزی جانشینی و تغییر کاربری) ؛

- تصمیمات مربوط به شغل (به عنوان مثال استخدام ، مربیگری ، راهنمایی ، توانبخشی حرفه ای و مشاوره در کار)

- تصمیمات گروهی (به عنوان مثال ابتکارات آموزشی ، تیم سازی)

- تصمیمات سازمانی (به عنوان مثال اقدامات بازسازی ، اخلاق و فرهنگ)

ISO 10667 مربوط به ارائه ارزیابی هایی است که در سطوح فردی، گروهی و سازمانی استفاده می شود. همچنین هدف ان ترویج روشهای خوب و تشویق مدون های روشن از روابط کاری بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات است. این استاندارد به عنوان راهنمای عملی برای مشتریان و ارائه دهندگان خدمات درگیر در روند تحویل ارزیابی عمل می کند. این تعهدات و مسئولیتهای مربوطه را قبل، در حین و بعد از فرآیند ارزیابی شرح می دهد. همچنین راهنمایی در مورد حقوق و مسئولیت های شرکت کنندگان در ارزیابی و سایر افراد درگیر در رویه های ارزیابی ، از جمله دریافت کنندگان نتایج ارزیابی ، ارائه می دهد.

این سند شامل دو قسمت است:

1) الزاماتی برای مشتریان شامل:

الزامات و راهنمایی هایی را برای مشتریانی تعیین می کند که با یک یا چند ارائه دهنده خدمات در انجام ارزیابی یک فرد، یک گروه یا یک سازمان برای اهداف مرتبط با ان کار می کنند. همچنین مشتری را قادر می سازد تا تصمیمات خود را براساس نتایج ارزیابی تنظیم کند.

2) الزاماتی برای مجریان کانون‌های ارزیابی و توسعه

الزامات و راهنمایی هایی را برای ارائه دهنده خدمات در کار با مشتری ایجاد می کند تا ارزیابی یک فرد ، گروه یا سازمان را برای اهداف مرتبط با کار انجام دهد و خدمات ارزیابی کیفیت را ارائه دهد. همچنین شامل راهنمایی هایی برای ارائه دهنده خدمات در زمینه تحویل و استفاده از روش ها و رویه های ارزیابی است که می تواند برای اهداف مختلف مرتبط با کار انجام شود یا توسط افراد ، گروه ها یا سازمان ها تحت تأثیر قرار گیرد.

مزایای استاندارد

انتخاب صحیح افراد یک سازمان برای استخدام

شناخت روحیات، توانایی، استعداد کارکنان

کمک به بهبود عملکرد صحیح

افزایش بهره وری از منبع انسانی

تصویر
ارائه خدمات ارزیابی،‌ دستورالعمل‌ها و روش‌ها برای ارزیابی کارکنان در محیط کار و سازمان