مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست

Submitted by admin on د., 01/20/2020 - 09:40
نام استاندارد
HSE-MS
چارچوب استاندارد

سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست امری ضروری برای کارفرمایان، اقتصاد کشور و سازمان ها میباشند.

در این بین سازمان جهانی ISO با توجه به این موضوع، سیستمHSE  را معرفی نموده است. این کلمه مخفف Health and Safety Executive و  معنی فارسی آن نیز بهداشت، ایمنی و محیط زیست، که یکی از سیستم های مورد توجه سازمان ها میباشد.

این رشته یکی از رشته های بسیار مهم و پرطرفدار در سطح جهانی است و شرکت هایی که این نوع گواهینامه را دریافت می نمایند، در موارد بهداشت و محیط زیست در جایگاه خوبی قرار دارند. سیستم فوق وظیفه ی تعیین و پیگیری قوانین مربوط به سلامت و امنیت محیط کار را برعهده دارد و شامل ۳ بخش اصلی می شود. انها عبارتند از سلامتی، امنیت و محیط زیست که هرکدام استاندارد های مربوط به خود را دارند و در محیط های کاری مختلف از نظر اولویت با هم متفاوت میباشند.

به طور کلی گواهینامه فوق به عنوان قسمتی از نظام مدیریتی کل در سازمان ها معرفی می شود و اخذ ان به این معناست که این مجموعه در راستای فعالیت خود و اجرای فرایندهای تعریف شده، کلیه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست را دارد رعایت می کند.

مزایای استاندارد

ايجاد بهترين شرايط كاري ممكن در سازمان
شناسايي خطرات و ايجاد كنترل‌هايي براي مديريت آنها
كاهش حوادث كاري و بيماري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه و قطع كار
برانگيزش كاركنان با شرايط كاري بهتر و ايمن‌تر
سازگاري با مشتريان و تأمين‌كنندگان

استاندارهای مشابه
14001
تصویر
ایمنی،بهداشت و محیط زیست