2014/33/EU

2014/33/EU

CE به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا یا EEA) تولید یا به فروش می‌رسند، ارائه شده است.

دستورالعمل 2014/33/EU در مورد آسانسورها می باشد که جزئیات اساسی مورد نیاز محصول را مشخص می کند که نصب کننده آسانسور یا سازنده اجزای ایمنی بالابرها علامت CE را لحاظ کنند. این بخشنامه آسانسورهایی را که به طور دائمی در ساختمانها اجرا میشوند و برای حمل و نقل افراد و یا کالاها در نظر گرفته شده است، تحت پوشش قرار می دهد. در مواردی که نوع ایمنی بالابرها یا اسانسورها با شرایط مربوط به بخشنامه مطابقت داشته باشد، سازمان برای تأیید این موضوع گواهی انطباق صادر می کند. سپس نصاب آسانسور یا سازنده اجزای ایمنی بالابر اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا را تنظیم می کند.

پس ازان، ارزیابی های برای طراحی، ساخت و عملکرد اجزای ایمنی برای بالابرها یا اسانسورها انجام میشود و در اخر با توجه به تمام موارد و صحت از درستی ان گواهینامه CE به محصول تعلق میگیرد.

کاربرد این نشان را در بالابرهایی که بصورت دائم برای ساختمان ها و یا محل های در حال ساخت، خدمت رسانی می نمایند، و

بالابرهایی که برای حمل اشخاص و یا کالاها مورد استفاده قرار می گیرند، میتوان مشاهده کرد.