درباره شرکت BRSM

شركت بين المللي BRSM با هدف فراهم آوري نيازهاي مشتريان در زمينه خدمات ارزيابي، آموزش و صدور گواهينامه هاي بين المللي و با تمركز بر روي سيستم هاي مديريتي و كيفيت محصولات ثبت گرديده است. اين شركت با تركيبي از مهارتها، تجربه ها و صلاحيت ها و با استفاده از نيروهاي متخصص فني و ارزيابي هاي منصفانه، دوستانه و كاملاً علمي بدنبال توسعه ارزش هاي افزوده سازمانها مي باشد. اين شركت با هدف انطباق سيستم و يا محصول شما با نيازمنديهاي تعيين شده بر آن است تا ميزان صلاحيت سازمان شما را تعيين نمايد .

ما دائماً شما را در كنار خود احساس مي كنيم و مشتريان خود را مالك اصلي سازمان خود مي دانيم.
BRSM در تلاش است تا با شناسايي مداوم نيازهاي مشتريان خود و ارائه سرويسهاي توسعه يافته و متفاوت تر، جايگاه آنها را در سطح بين المللي حفظ و مسير توسعه آنها را كوتاه تر نمايد.
ما از طريق ارتباطات مستمر با مشتريان بدنبال بهبود و توسعه خود مي باشيم و با رويكردي تخصصي به سمت و سوي توسعه مستمر سيستم هاي مديريتي و كيفيتي در تلاشيم شما را به هدفهايتان نزديك تر نمائيم.
شركت BRSM با چندین شعبه در سراسر جهان تلاش نموده است مسير دستيابي مشتريان به خدمات مورد نظر را كوتاهتر نمايد.
دفتر مركزي شعبه BRSM خاورمیانه در كشور ترکیه (شهر استانبول) و كشور ايران(شهر تهران) داير مي باشد.
شرکت بیکران راهکار سعادت به نمايندگي شركت BRSM در زمينه خدمات مميزي، ثبت و صدور گواهينامه هاي سيستمي وهمچنين خدمات آموزشي در ایران در حال فعاليت مي باشد.
شعبه BRSM خاورمیانه مطابق ممیزی انجام گردیده از طرف شرکت IAS امریکا با شماره شناسایی MSCB-109 مورد تائید قرارگرفته است.
همچنین شرکت بیکران راهکارسعادت مطابق مميزي انجام گرديده از طرف مركز ملي تائيد صلاحيت ايران با شماره شناساییNACI/119 مورد تائید قرارگرفته است.
شعبه خاورمیانه BRSM با صدور بيش از ۳۰۰۰ گواهينامه طي ۷ سال فعاليت در كشور ايران وساير كشورهاي منطقه از جمله عربستان، امارات، افعانستان، عراق، مصر، ترکیه، عمان، ارمنستان و… به عنوان يكي از بزرگترين مراجع ثبت و صدور گواهينامه فعال درحال فعاليت مي باشد.

 

بیانیه خط مشی کیفی

خط مشی ما عبارتست از ارائه ارزیابی همراه با ارزش افزوده با رعایت موازین اخلاقی، بی طرفی، دوستانه و محترمانه و ثبت اعتبار آن با بکارگیری روشهای نوین مدیریتی به منظور مساعدت صادقانه سازمان مشتری در راستای پوشش دادن معیارهای بین المللی می باشند.

اهداف ما در راستای نگهداشت فعالیتهای کسب و کار با رویکرد حفاظت از حقوق مصرف کنندگان می باشند. این امر توسط اختصاص دادن نیروی انسانی آموزش دیده به مشتریان جهت ارائه خدمات مدنظر آنها قابل دستیابی خواهد بود.
جهت دستیابی به خط مشی و اهداف، گروه کارکنان سازمان سیستم کیفی را با به روزآوری و ارائه پیشنهادهای بهبود که می تواند رابطه سازمان را با مشتریان به بیشترین حد مطلوب برساند مورد حمایت، اجرا و ارتقاء قرار می دهند. سازمان بیکران راهکار سعادت با بکارگیری ممیزان انحصاری، هدف محافظت از مصرف کنندگان را از طریق نیازهای سازمان- مشتری محقق می سازد.

تاریخ آخرین بازنگری: 1397/01/30

 

چارت سازمانی

چارت سازمانی