SQF

SQF

SQF توسط خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات غذا در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است که نیاز به سیستم مدیریت ایمنی دقیق و قابل اعتماد دارد.  با استفاده از برنامه صدور این گواهینامه به کاهش ناهماهنگی های ارزیابی و هزینه های استانداردهای ارزیابی متعدد کمک می کند. برنامه ان توسط ابتکار ایمنی جهانی غذا (GFSI) شناخته شده است و صدور گواهینامه تولید اولیه را به تولید، توزیع و صدور گواهینامه مدیریت عامل / کارگزار مرتبط می کند. تحت نظارت موسسه بازاریابی مواد غذایی FMI ، SQF از بازخورد خرده فروشان در مورد نگرانی های مصرف کننده بهره مند است. این مزایا به تامین کنندگان گواهی فوق منتقل می شود و آنها را یک قدم جلوتر از رقبای خود می گذارد. همچنین نشان می دهد که شرکت ها تولید، پردازش، تهیه و مدیریت محصولات غذایی با بالاترین استانداردهای ممکن را دارند.

از مزایای ان میتوان به موارد زیر اشاره کرد

تعهد به تولید مواد غذایی و فروش قابل اعتماد 

افزایش اعتماد مصرف کنندگان 

تقویت نام تجاری تصویر شرکت شما