GMP

GMP

GMP مخفف شرايط خوب تولید (Good Manufacturing Practice) به عنوان فونداسيون اصلي سيستم های ایمنی و سلامت میباشد. همچنین شیوه های مورد نیاز به منظور مطابقت با دستورالعمل های توصیه شده توسط سازمان صادرکننده مجوز برای تولید و فروش مواد غذایی و محصولات دارویی هستند. این دستورالعمل ها حداقل الزامات مورد نیاز برای داروخانه ها و یا تولید کنندگان محصولات غذایی به منظور اطمینان از کیفیت بالای محصولات و نداشتن هیچ خطری برای مصرف کننده یا عموم ارائه می کند. این استاندارد یک سری اقدامات حفاظتی است که برای تولید محصولاتی که به طور مستقیم بر سلامت انسان مانند مواد غذایی، دارو، لوازم آرایشی، دستگاه های پزشکی تحت شرایط و سیستم های قابل اطمینان تاثیر می گذارد، و همچنین جلوگیری از احتمال آلودگی در هر مرحله از آماده سازی محصول تا توزیع و افزایش قابلیت اطمینان می باشد. از آنجا که مسئله امنیت یکی از مهمترین مسائل سایر سیستمهای مدیریتی است ، مهمترین مسئله در روشهای خوب تولید GMP همراه با بهداشت است و انواع اقدامات امنیتی مانند آتش سوزی ، زلزله ، قابلیت ردیابی و موارد دیگر باید در شرکتهای مربوطه انجام شود.

همچنین اصول این گواهینامه دارای اهداف اصلی جهت جلوگیری از کمترین آسیب ممکن به مشتری میباشد. قواعدی که هرصنعتی را اداره مینماید ممکن است بطور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد با اینحال هدف اصلی استاندارد GMP همیشه جلوگیری از آسیب دیدن به کاربر نهایی میباشد.

ارزیابی یک سازمان مستقل از وضعیت تولید در شرکت
شناسایی فرصت های بهبود در سازمان
اعلام موارد عدم انطباق با مقررات و قوانین و استاندارد های GMP
صدور گواهینامه و اجازه استفاده از تاییدیه GMP