CODEX

CODEX

با توجه به تجربیات فراوان و گرانبهای عدم وجود سیستم و روش های کاری فرآوری مواد غذائی در بسیاری از کشورها و آسیب جدی به مصرف کنندگان مواد غذائی، استاندارد مواد غذائی سازمان ملل Codex اقدام به تدوین استانداردی نمود تا بتوان کلیه افراد دست اندرکار تولید و عرضه مواد غذائی را ترغیب به رعایت اصول و بهداشت و ایمنی مواد غذائی در سطح کارخانه و کارگاه ها نمود.

هدف این استاندارد تعیین نقاط خطرناک فرآوری و عرضه مواد غذائی و کنترل آنها و همچنین کالیبره نمودن پرسنل دست اندرکار مواد غذائی می باشد. همچنین میزان سموم طبیعی موجود در مواد غذایی که به طور طبیعی از حیوانات به غذا منتقل و باعث به خطر افتادن سلامت عمومی می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. استانداردهای کدکس در حقیقت مراجع مهمی برای مصرف کنندگان، تولید کنندگان، موسسات کنترل مواد غذایی و تجار بین الملل مواد غذایی به حساب می آیند و موارد بهداشتی و تغذیه ای، از جمله معیارهای میکروبیولوژیکی، افزودنی های مواد غذایی، باقیمانده آفت کش ها و دارو های دامی، آلاینده های مواد غذایی، برچسب گذاری، روش های نمونه برداری و آزمون و متد های ایمنی مواد غذایی را بررسی می کنند.

برخي از مزاياي پياده سازي اين روش:

عدم نياز به تهيه حجم زياد مستندات

كاهش هزينه هاي استقرار و صدور گواهينامه نسبت به ساير سيستم هاي بهداشتي موجود

 ارائه آموزش‌هاي سريع و كارآ به پرسنل جهت انجام وظايف مطابق با الزامات بهداشتي

حصول اطمينان مشتري از بهداشت غذاي مصرفي