BRC Food

BRC FOOD

با توجه به اهمیت زیاد ایمنی مواد غذایی  موسسه های معتبر مراجع مختلف جهان اقدام به تدوین استاندارد در این زمینه کرده اند که از معروف ترین آنها استاندارد( BRC(British Retail Consortium، استاندارد بین المللی غذا میباشد. BRC یک سازمان تجاری است که نمایندگی تجارت خرده فروشی در بریتانیا میباشد. اعضای این سازمان از بزرگترین مراکز خرید تا کیوسکهای کوچک بزرگ هستند. استاندارد ذکر شده  مستقیما در طیف وسیعی از مسائل مربوط به خرده فروشی و مصرف کننده مشارکت می کند و لابیگری در انگلیس و اتحادیه اروپا برای بروز این مسائل به پیش می رود.

استاندارد فوق با ارزیابی و شناسایی مخاطرات احتمالی بر پایه یک فرآیند پیشگیری بنا شده است و برای کلیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی صرفنظر از اندازه سازمان کاربرد دارد. همچنین با تکیه بر کیفیت و در نظر گرفتن بهداشت در تولید فرآورده های غذایی و زنجیره تولید، مواد غذایی را تضمین می کند. این شرکت با پیگیری های حسابرسی و اقدامات اصلاحی، سیستم ایمنی، بهداشت و ایمنی را به طور مداوم در حال توسعه و بهبود می بخشد. 

مزایای استاندارد:

تأمین کنندگان صنایع غذایی که سیستم ایمنی مواد غذایی را ایجاد و مدیریت کرده اند، در این بخش امتیاز خاصی کسب می کنند.
دست سازمان را در تجارت جهانی، به ویژه در انگلستان، تقویت می کند.
مزیت رقابتی قابل توجهی در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد می کند.
با توجه به بهبود کیفیت ایمنی و خدمات محصول، بازده تولید افزایش و هزینه ها کاهش می یابد.